Меню
Поискрефераты скачать Формування прибутку промислового підприємництва

p> Орендна плата за перший місяць ...…………......2000 у.о.

Зарплата за трьох місяця ...………………………......0500 у.о.

Управлінський персонал 2500 у.о.

Консультант 1000 у.о.

Оборотний капітал ...………………………......8000 у.о.

Установка телефону ...…………………………575 у. о.

Транспортні витрати за трьох місяця ...…......000 у.о.

Страхування виробництва за перший місяць .....200 у.о.

Страхування автобуса й оплата бензину ...…....285 у.о.

Різне (витрати по чеках) ...……………… .......500 у.о.

РАЗОМ загальні початкові витрати ....56500 у.о.

Щомісячні витрати.

Оренда (включаючи комунальні послуги) ...…2000 у.о.

Зарплата ...……………………………………5000 у.о.

Реклама ...……………………………………1000 у.о.

Телефонні витрати ...………………………......15 у.о.

Транспортні витрати ...………………......000 у.о.

Страхування виробництва ...…………………200 у.о.

Канцтовари ...………………………………......50 у.о.

Страхування автомашини й оплата бензину ......285 у.о.

Загальні щомісячні витрати ……9950 у. о1.

ВАТ «Орбіта» - це працююче динамічне підприємство, що на аналізований період відчуває трудності, пов'язані з місцезнаходженням. У підприємства гарна репутація, зароблена за рахунок порядності, серйозна підтримка з боку клієнтів, але для досягнення потенційних можливостей фірмі необхідно нове місце.

Центральний Будинок побутових послуг був обраний у якості нового місця, оскільки цей заклад має велику рекламну компанію і ВАТ «Орбіта» хотіла б прийняти в ній участь.

Споживачі, що доставляють свої комп'ютери для обслуговування на фірму, і ті, хто купують комп'ютерні системи в ВАТ «Орбіта» будуть дуже задоволені запропонованим обслуговуванням. Ріст буде забезпечуватися за рахунок більшої кількості замовників, що знають про таке привабливе обслуговування.
Розміщення фірми ВАТ «Орбіта» у Центральному Будинку побуту дозволить їй цілком реалізувати свій потенціал і продовжить шлях до відкриття подібних відділень фірми в інших місцях. Існуючі товарно-матеріальні запаси приведені в табл. 2.

Аналіз беззбитковості проведемо на підставі даних для нового місцезнаходження (в у.о.):

Таблиця 2. Існуючі товарно-матеріальні запаси.

[pic]

Загальні щомісячні постійні витрати ...…………9950

Приблизні щомісячні перемінні витрати ...……......50

Разом ...…………………………………………………10200

Для беззбиткової роботи необхідно щомісяця продавати:

64 штуки IBM P133 або 158,18 (прибуток)

29 штук портативних IBM P133 або 348,00 (прибуток)

18 штук IBM Server 557,00 (прибуток)

15 штук систем IBM, 15 принтерів, 11 235,00 (прибуток) комп'ютерів
P133, один комп'ютер

IBM Server, 2 портативних P133

Як очевидно, сюди входять тільки продажі самих комп'ютерів. Природно, що існує маса комбінацій комп'ютерів, програмного забезпечення і послуг, що дозволять ВАТ «Орбіта» забезпечувати беззбитковість кожний місяць.
Вищезгадана апаратура проект, що показує, що варто продавати, щоб домогтися беззбитковості, проте фірма ринеться до більшого. Перший новий магазин мережі планувалося відчинити протягом першого року після переїзду ВАТ
«Орбіта».

Тепер роздивимося планові і фактичні показники (табл. 3, 4, 5) сформовані в 1996-1998 р.м.

Таблиця 3. Баланс прибутку і збитків на 1996 рік1.

[pic]

Новий магазин планувалось відчинити в травні 1997 року. Пізніше в нас буде можливість порівняти планові і фактичні показники роботи ВАТ «Орбіта».

Прибуток на що інвестується капітал.

Новий магазин.

Рік Чистий прибуток

1996. 54450

1997. 60220

1998. 131888

Загальний чистий прибуток 246558

Початкові інвестиції 50000

Вартість нового обладнання 56500

Витрати на переїзд включені у вартість нового обладнання. Разом інвестицій (ре інвестицій) 106500.

Чистий прибуток за відрахуванням інвестицій:

246558 - 106500 = 14058.

Чистий фактичний прибуток для інвестора до кінця 1996 року повинний була скласти 14058 у.о., тобто Процентна (кредитна) ставка для інвестора складе 31,5% від початкової суми інвестицій 106500 у. е. Інвестору прийдеться чекати майже трьох року, щоб дістати прибуток, але до кінця цього періоду вона складе 31,5% від його інвестицій1.

Таблиця 4. Прогноз продажів до кінця 1997 року.

[pic]

Таблиця 5. Прогноз продажів на 1998 рік.


[pic]

Цифри в цій таблиці відбивають прогноз збільшення продажів на 41% у порівнянні з 1996 роком, у ці розрахунки включена комісія торгового персоналу. Очікуваний прибуток за 1997 рік повинний була скласти 60220 у.о.

Таблиця 6. Прогноз продажів на 1999 рік.

[pic]

Цифри в таблиці 6 відбивають прогноз збільшення продажів на 30% у порівнянні з 1998 роком відповідно до оцінок фірми ВАТ «Орбіта».
Очікуваний чистий прибуток за 1999 рік складе 131888 у.о.

На жаль, плановані фірмою ВАТ «Орбіта» результати не зовсім співпали з реальним життям. Найбільше сильна розбіжність відбулася за результатами четвертого кварталу 1998 року і результатам першого кварталу 1999 року.

Таблиця 7. Аналіз планованих і фактичних результатів діяльності ВАТ

«Орбіта» за період 1996 - 1998 р.м. і початку 1999 року.

|Квар| | | | | | | | | | |
|тал |Валови| |Валов| |Валов| |Постій| |Чистий| |
|1997|й | |і | |ий | |ні | |прибут| |
|1998|обсяг | |витра| |прибу| |витрат| |ок | |
|1999|продаж| |ти | |ток | |и | | | |
| |ів | | | | | | | | | |
| | План | Факт | План| | План| Факт| План | Факт| План | Факт |
| | | | |Факт| | | | | | |
| I | 70000| 70000| | | | | 30600| | | 0 |
| | | |57000|5500|13000|15000| |15000|-15600| |
| | | | |0 | | | | | | |
| II | | | | | | | 30600| | 3400 | 12400|
| |120000|125000|86000|8300|34000|42000| |29600| | |
| | | | |0 | | | | | | |
| III| | | | | | | 30600| | 16575| 31575|
| |161000|171000|11382|1098|47175|61175| |29600| | |
| | | |5 |25 | | | | | | |
| IV | | | | | | | 30600| | 24275| 49275|
| |195000|215000|14012|1361|54875|78875| |29600| | |
| | | |5 |25 | | | | | | |
| I | | | | | | | 40800| | 15055| 43655|
| |202025|232025|14617|1471|55855|84855| |41200| | |
| | | |0 |70 | | | | | | |
| II | | | | | | | 40800| | 15055| 45655|
| |202025|232025|14617|1451|55855|86855| |41200| | |
| | | |0 |70 | | | | | | |
| III| | | | | | | 40800| | 15055| 39655|
| |202025|232025|14617|1511|55856|80855| |41200| | |
| | | |0 |70 | | | | | | |
| IV | | | | | | | 40800| | 15055| |
| |202025|172025|14617|1501|55855|21855| |41200| |-19345|
| | | |0 |70 | | | | | | |
| I | | | | | | | 48500| | 32972| 1873 |
| |292401|222401|21052|1805|81472|41873| |40000| | |
| | | |8 |28 | | | | | | |
| II | | | | | | | 48500| | 32972| |
| |292401| |21052| |81472| | | | | |
| | | |8 | | | | | | | |
| III| | | | | | | 48500| | 32972| |
| |292401| |21052| |81472| | | | | |
| | | |8 | | | | | | | |
| IV | | | | | | | 48500| | 32972| |
| |292401| |21052| |81472| | | | | |
| | | |8 | | | | | | | |

Щоб більш наочно побачити розбіжності в планованих і отриманих результатах, звернемося до діаграми 1, на якій приведені дані по планованому і чистому фактичному прибутку ВАТ «Орбіта». Період із I кварталу 1997 року по період III кварталу 1998 року фактичні результати вище планованих очевидно за рахунок того, що при розробці бізнес плану враховувався тільки продаж комп'ютерів, але на практику, крім торгівлі, на новому місці відразу ж стали надаватися і платні послуги - це очевидно на графіку. Після III кварталу 1998 року фактичні результати різко погіршилися в порівнянні з плановими - 17 серпня 1998 року саме прийшлося на третій квартал, але в третьому кварталі ще не відбулося різкого падіння прибули, тому що наслідки кризи яскраво відбилися лише на IV кварталі. У першому кварталі ситуація декілька поліпшилася, але ще дуже далека від планованої - це пов'язано з тим що ринок комп'ютерів сильно залежить від курсу гривні до долара. Але, безумовно, ситуація не безнадійна. Підприємству ВАТ «Орбіта» можна була б, наприклад, скористатися деталями і комплектуючими виготовленими в країнах Південної і Південно-східної Азії, щоб декілька згладити різке падіння курсу гривні стосовно долара, і, відповідно не так різко підвищувати ціни на свою продукцію.

Більш болісно сформована ситуація вдарила по інвесторах - зробити прогноз на подальші перспективи ринку комп'ютерів фірми IBM, AST, AT&T у сформованій ситуації складно. Більш того, очікується тимчасового скорочення або навіть повного відходу цих фірм із російського ринку комп'ютерів. Тому підприємству ВАТ «Орбіта» необхідно терміново підготувати новий інвестиційний план, продумати варіанти скорочення витрат, можливо часткового перепрофілювання торгівлі. Початок роботи місцевої електронної промисловості дасть підприємству можливість висновку договорів на сервісне обслуговування вже російської техніки, на жаль, кількість що випускається продукції місцевими фірмами невелика1.

У даному випадку акціонери, розподіляючи прибуток на нові інвестиції у своє підприємство, не одержали планованих результатів. Залишається сподіватися, що криза серпня 1998 року явище з розряду форс мажорних і в подальшій своїй діяльності акціонери, реінвестуя прибуток у ВАТ «Орбіта» будуть більш щасливі.

2.3. Напрямки використання прибули на підприємстві (економіко- математичні методи).

Роздивимося напрямки використання прибули на підприємстві за допомогою економіко-математичних методів.

Умова задачі.

Задано таку економічну ситуацію. ВАТ «Орбіта» здійснює складання виробів двох типів А і В. При цьому використовуються комплектуючі чотирьох видів. Витрата комплектуючого кожного виду на виготовлення одиниці виробу і запас комплектуючих задані в таблиці.

[pic]

Випуск виробу А приносить 3 грошові одиниці, У - 2 грошові одиниці.
Скласти план виробництва, що забезпечує максимальний прибуток. а) скласти математичну модель задачі; б) пояснити зміст цільової функції й обмежень.

Рішення2: а) Математична модель.

2х1 + 3х2 ( 21 х1 ( 4 х2 ( 6

2х1 + х2 ( 10 х1 ( 0 х2 ( 0

б) Сумарна витрата кожного виду сировини на весь випуск не повинний перевищувати заданого обмеження. в) Вирішити задачу симплексним методом.

Перетворимо нерівності в рівності, для цього введемо чотири додаткові перемінні.

2х1 + 3х2 + х3 = 21 х1 + х4 = 4 х2 + х5 = 6

2х1 + х2 + х6 =10 f = 3х1 + 2х2 + 0(х3 + 0(х4 + 0(х5 + 0(х6 ( max перепишемо у виді систем 0 рівнянь

0 = 21 - (2х1 + 3х2 + х3)

0 = 4 - (х1 + х4)

0 = 6 - (х2 + х5)

0 = 10 - (2х1 + х2 + х6) f = 0 - (-3х1 - 2х2 - 0(х3 - 0(х4 - 0(х5 - 0(х6)

Система рівнянь може бути записана у виді векторної рівності:

0 = У - (А1х1 + А2х2 + А3х3 + А4х4 + А5х5 + А6х6)

В - вільні члени

А1... А6 коефіцієнти при перемінних х1...х6

Лінійна форма має вид: f = с1х1 + с2х2 + с3х3 + с4х4 + с5х5 + с6х6

Вектори А3, А4, А5, А6 складають базис.

Складаємо першу симплекс таблицю:

[pic]

Рішення: х1 = 0, х2 = 0, х3 = 21, х4 = 4, х5 = 6, х6 = 10 f = 0

Тому що в індексному рядку є негативні елементи - рішення не є оптимальним.

А1 вводимо в базис замість вектора А4

[pic]

Рішення: х1 = 4, х2 = 0, х3 = 13, х4 = 0, х5 = 6, х6 = 2 f = 12

Тому що в індексному рядку є негативні елементи - рішення не є оптимальним.

А2 вводимо в базис замість вектора А6

[pic]

Рішення х1 = 4, х2 = 2, х3 = 7, х4 = 0, х5 = 4, х6 = 0 f = 12

Тому що в індексному рядку є негативні елементи - рішення не є оптимальним.

А4 вводимо в базис замість вектора А3

[pic]

Рішення х1 = 2,25; х2 = 5,5; х3 = 0; х4 = 1 ѕ; х5 = Ѕ; х6 = 0 f = 17,75

У індексному рядку немає негативних елементів, отже, подальше збільшення значення лінійної форми неможливо ми одержали оптимальну програму1.

Максимальний прибуток досягається при виготовленні першого виду продукції 2,25 у.о., а другого 5,5 у.о.

Тому що не була задана умова цілочисельності, такі значення припустимі, наприклад, у якості умовних одиниць - тисяч штук.

Розділ 3. Основні напрямки підвищення ефективності виробництва в умовах переходу до ринкової економіки.

3.1. Основні напрямки зниження витрат підприємства в умовах ринкової економіки.

Основні чинники підвищення ефективності виробництва - це техніка, технологія, організація виробництва1.

Техніка (машини, механізми, автоматизовані системи керування виробництвом і т.п.) дозволяє механізувати й автоматизувати виробництво.
Прийнято розрізняти часткову і комплексну механізацію й автоматизацію.

Часткова механізація - початкова форма механізації, що характеризується заміною ручної праці машинами на окремих процесах виробництва, головним чином на основних. При комплексній механізації виробництва ручна праця відсутніх. При частковій автоматизації окремі операції і процеси виробництва здійснюються автоматичними машинами, механізмами й устаткуванням без участі людини. Ці знаряддя праці працюють серед звичайних, неавтоматизованих машин, не створюючи взаємодіючої системи.

Найбільше ефективні верстати-автомати, гнучкі виробничі системи в окремих випадках підвищують продуктивність праці в 5 - 10 разів, і навіть у
20 разів. У результаті цього зменшуються витрати виробництва, підвищується рентабельність виробництва і якість продукції.

Технологія як наука про засоби і методи переробки сировини виникнула в зв'язку з розвитком значної машинної промисловості. До дійсного часу технологія промислового виробництва виростив у самостійну галузь знань, нагромадила великий теоретичний і практичний матеріал. З описової - вона перетворилася в точну науку, засновану на вітчизняних і закордонних відкриттях і винаходах, передовому досвіді. Технологія впливає на удосконалювання виробничих процесів, організацію виробництва, скорочення важкої і рутинної праці.

У результаті такого тісного зв'язку з виробництвом технологія стала радикально впливати на зниження витрат живої і матеріалізованої праці.

Технологічним процесом називається послідовна зміна форми, розмірів, властивостей матеріалу або напівфабрикатів із метою одержання виробу відповідно до заданих технічних вимог. Технологічна дисципліна тісно пов'язана з такими економічними дисциплінами, як економіка підприємства і підприємництва, менеджмент, економіка і керування науково-технічним прогресом і ін.

Зв'язок технології з економікою виявляється, наприклад, через відношення в процесі виробництва. Відношення, що охоплюють взаємодії всіх різноманітних компонентів продуктивних сил, тобто моментів процесу праці, називаються технологічними. Вони укладаються в систему взаємодії «людина - наука - техніка - виробництво - економіка». Наука і техніка є засобами збільшення виробничих можливостей.

З економічної точки зору тільки ті технологічні процеси є оптимальними, що сприяють найбільше повному задоволенню матеріальних і духовних потреб людини.

Рівень технології будь-якого виробництва робить вирішальний вплив на економічні показники (прибуток, рентабельність продукції, витрати виробництва й ін.). Тому економісту необхідні достатні знання сучасних технологічних процесів, а інженеру знання в області економіки.

Організація виробництва - це сукупність методів, що забезпечують найбільше доцільне з'єднання і використання в часу і просторі засобів праці, із метою ефективного ведення виробничих процесів і в цілому підприємницької діяльності.

Характер і структура виробництва залежать від особливостей що випускається продукції, типу виробництва, застосовуваних знарядь праці, предметів праці і технологічних процесів. Правильно організоване виробництво будується на таких основних принципах: спеціалізації, пропорційності, рівнобіжності, безперервності, прямо точності і ритмічності.

Спеціалізація виробництва - це зосередження випуску конструктивно і технологічно подібної продукції масового попиту. Конструктивна і технологічна подоба створюється за допомогою широкої уніфікації. У самому загальному виді уніфікація - це зведення різноманіття до раціональної однаковості з деяким конструктивним поліпшенням об'єкта уніфікації.

Пропорційність - сполучення виробничих потужностей усіх підрозділів виробництва. Вона дозволяє випускати продукцію в потрібних кількостях, номенклатурі, асортименті і комплектності у встановлені терміни.

Рівнобіжність - одночасне виконання операцій і стадій виробничого процесу. Цей принцип дозволяє створити широкий фронт робіт із виготовлення кінцевого продукту.

Безперервність - організація виробництва, при котрої одна операція випливає за інший без перерв у часу усередині зміни, між змінами, усередині операції і між операціями.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.