.


()()

ڨ
. 148-3

_______..

________ࠠ

_______.. ⠠2001


35 ., 13 ., 1 ., 5 .

, , , , , ,

, .

- , , .

( , ), .

, .

.

Microsoft Word 2000 3,5. ( ).


10 ,  200

3 , 3

30

ࠠ R=50

堠 U=5

蠠 R=50

蠠 t= +10 ¸ +60C

5


1. 堠 4

2. 5

2.1. ⠠ 5

2.2. נ 5

2.3. ࠠ 5

2.3.1. 蠠 5

2.3.2. ࠠ 8

2.3.3. ࠠ 9

2.3.4. 蠠 11

2.3.5. 蠠 14

2.3.6. 蠠 16

2.4. ࠠ 18

2.5. ࠠ 19

2.5.1. 蠠 19

2.5.2. 19

2.5.3. 20

2.6. ࠠ 22

2.6.1. 蠠 22

2.6.2. ࠠ 22

2.6.3. 23

2.6.4. 24

2.7. ⠠ 25

3. 堠 30

31

32

33

1.


- (-), .

: , , , , , . , . , , . . . ., .

, , .

.
2.


2.1.


30, , , . , 10, 30, :

, .


2.2.


, , , 3. 3 , , , 1.


2.3.

2.3.1.


1). (R=R).

:

U=IR (2.1)

:

I= U /R=5/50=0,1. (2.2)

:

2.1. - .


:

(2.3)

2-3 , U=2 .

U0

I0 .

, :.

:

=U0 +R×I0=7+50×0,22=18 . (2.4)

:


2.2.

 

3.2. i(u) - ()

y(u) - ()


:

. (2.5)

:

DU=IR/2=0,22×25=5,5 . (2.6)

:

P=IE=0,22×18=3,96 򠠠 (2.7)

P=IU0=0,22×7=1,54 . (2.7)2). (R L).

2.3. - .


=U0=7 , .

.

IR=0,11×50=5,5.


2.4.

 

3.4. z(u) - ()

U=7- ()


(2.7) (2.7) :

P=0,11×7=0,77

P=0,11×7=0,77 .

:2.1


,

,

,

I0 ,

U0 ,

R=R

18

1,54

3,96

0,22

7

R .

7

0,77

0,77

0,11

7


, R = R , .


2.3.2.


:

I. >1,2×I0

U. >1,2×U0

P. >1,2×P0

f3¼10×f ,

,

I ,

U ,

P , ,

f .

:

I. >0,132

U. >8,4

P. >0,924

f600¼2000

, 939. 939 [1]:

( ):

b=113

U=12, I=200:

f=3060

U=12:

U=3,9

U=10, I=50, f=30:

t=4,6

939:

=4

:

I0=0,11

U0=7

E=7


2.3.3.


, - .

1). [2]


). u , R.

u 12 , 10 , :

, (2.8)

U1 - , U1,

U2 , U2.

(2.8):

.


R :

(2.9)

:

.

).

. (2.10)

I .

). -

-1. (2.11)

).

. (2.12)

).

(2.13)

(2.14)

).

. (2.15)

). (2.8):

.


:

g=0,934 -1

g=16,8×10-3 -1

gi=13,3×10-3 -1

C=100

=5,1


2.5 -


2). [3]

L=L+L=0,2+1=1,2

R=r=1,07

R=Ri=gi 1=75,2

==5,1 Ԡ

G12=(fmax/f)2=(3060/200)2=15,32=234,09

2.6 -2.3.4.


1). [4]

, R:

: I0=0,11

U0=7

R 3-5. U=3. , R (2.16), :

PR=IU=0,11×3=0,33 . (2.16)

2.7 -


:

=UR+ U0+ UR=3+7+0=10 . (2.17)

R, R1, R2:

, (2.18)

, (2.19)

:

I=10×I=9,73 , (2.20)

, (2.21)

. (2.22)

L, , . :

. (2.23)


2). [4]

2.8


UR4 : .

UR4=1,5 .

, R4:

PR4=UR4×I02=1,5×0,11=0,165 . (2.24)

:

=U 02+UR4=7+1,5=8,5 , (2.25)

U 02 .

: 1, 2, 3


           

2009 .